ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΑΙΡΑΣ ΑΕ ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ ΚΟΣΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΑΙΡΑΣ Α.Ε.
ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ
ΚΟΣΣΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ - ΞΑΝΘΗ

Ανάρτηση ισολογισμών

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

Produced by Patsis WEB LTD ©2012